-Ph.D. student-
Naoya Iwata


-Master student-
Tsukasa Ochi
Takumi Suzuki
Kosuke Nakamura
Kotaro Murakami
Yuto Mochizuki
Daiki Takahashi
Koshi Takei
Hitoshi Nakazawa


-Bachelor student-
Rika Iijima
Jin Ishii
Rie Okado
Kota Sekizawa
Daiki Fuji
Ryota Yoshioka
Tetsuya Ueda
Kazuki Saito